Emfro Pakt vum Zesummeliewen

 

Leschte Woch krut all Stot am Kanton Réiden an och an der Gemeng Mäerzeg e Courrier geschéckt mat Informatiounen zum "Pakt vum Zesummeliewen".

Mir wiere frou wann Dir Iech kuerz Zäit huelt a bei dëser Ëmfro bis den 19.02.2022 matmaacht.

Dir kënnt dës Ëmfro op ärer Gemeng ofginn, respektiv online ausfëllen.

Villmools Merci am Viraus.

***

La semaine dernière des informations sur le « Pakt vum Zesummeliewen » ont été distribués à chaque ménage du canton de Redange et de la commune de Mertzig.

Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez consacrer un peu de temps à répondre à ce questionnaire jusqu’au 19.02.2022.

Vous pouvez déposer ce questionnaire à votre commune respectivement le remplir en ligne.

Merci beaucoup d'avance.

Retour