Hoplr - D’Noperschaftsapp fir är Gemeng

Sicht Dir nach no gudde Resolutioune fir dat neit Joer? Gitt Noper a registréiert Iech bei Hoplr.

HOPLR ass ee soziaalt Netzwierk, 2022 agefouert vum Kanton Réiden fir all d’Gemengen, am Kader vum “Pakt vum Zesummeliewen”. Et ass gratis, ouni Reklammen a sécher. Är Donnéeë ginn net un anerer weiderginn.
Wann Dir dëst nach net kennt, da besicht w.e.g. eng Kéier op d'Homepage: www.hoplr.com/lb. ’t ass flott! D'Zil vum Hoplr ass et, datt d'Noperen sech an hir Uertschaft nach besser kenne léieren a méi einfach matenee kommunizéiere kënnen.
Hoplr erméiglecht ënner anerem, Neiegkeeten ze deelen, Saachen ze léinen an ëm Hëllef ze froen. D'Participatioun ass natierlech fräiwëlleg a gratis. Aktuell benotze schonn 51% vun alle Stéit zu Lëtzebuerg Hoplr.

 

Vous êtes encore à la recherche de bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Devenez voisin et enregistrez- vous chez Hoplr!

HOPLR est un réseau social que le « Kanton Réiden » a mis en place en 2022 pour toutes les communes dans le cadre du « Pakt vum Zesummeliewen ». Il est gratuit, sans publicité et sécurisé. Il n'y a pas de transmission de vos données.
Si vous ne l'avez pas encore vu, jetez un coup d'oeil sur la page d'accueil : www.hoplr.com/lb. C’est génial. L'objectif de Hoplr est de permettre aux voisins de mieux faire connaissance, de mieux connaître son quartier et de communiquer plus facilement entre eux.
Hoplr permet entre autres de partager des nouvelles, de prêter des objets et de demander de l'aide. La participation est bien entendu volontaire. Actuellement, 51% de tous les ménages au Luxembourg utilisent déjà Hoplr.

Hei e puer rezent Beispiller vun Aktivitéiten um Hoplr:
Voici quelques exemples récents d'activités sur Hoplr :

Wann Dir Froen zur App hutt oder eppes net sollt funktionéieren, da kënnt Dir eis gären via folgender Email-adress kontaktéieren:
hoplr@kanton-reiden.lu

Si vous avez des questions sur l'application ou si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez nous contacter via l'adresse e-mail suivante : hoplr@kanton-reiden.lu

 

 

 

Retour