Pakt vum Zesummeliewen

Le Syndicat Interkommunal « Kanton Réiden » a signé le nouveau « Pakt vum Zesummeliewen ». Il s’engage à mettre l’accent sur la participation, l’inclusion et la communication au niveau local. Dans le cadre de ce nouvel engagement, le « Kanton Réiden » compte aussi sur nous tous : jeunes et personnes (...)

En savoir plus

Elections communales

Wielen ass wichteg wann een seng eegen Zukunft an déi vu senger eegener Famill matgestalte wëll. Wëllt Dir méi iwwer d'Walverfahren zu Lëtzebuerg gewuer ginn? Wählen ist wichtig, wenn man seine eigene Zukunft und die der eigenen Familie mitgestalten möchte. Wollen Sie mehr über das Wahlverfahren (...)

En savoir plus