Tour du Duerf 2023 (LU)

Tour du Duerf 10. – 30. September 2023

Och dëst Joer maachen eis Gemenge rëm all beim Tour du Duerf mat. Zil ass et fir esou vill wéi méiglech Kilometer um Vëlo tëscht dem 10. an dem 30.9 ze fueren. Jidderee ka matmaachen an all Kilometer zielt (Aarbecht, Schoul, Fräizäit). Hëllef och Du Denger Gemeng Kilometer ze sammelen!

Di leschte Jore war de Kanton, dank dem super Asaz vu ganz ville motivéierte Vëlosfuerer, nationale Champion. Mir hoffen, dass mir dëst Joer, d’lescht Joer wou d’Kampagne vum Tour du Duerf national ugebuede gëtt, och rëm d’Nues virbäi hunn.

Wéi kënnt Dir matmaachen?

 • Registréiert Iech um Site vum www.tourduduerf.lu
 • Entweeder bei engem besteeënden Team bäitrieden (Bsp. „Offenes Team“ oder Ärt eegent Team grënnen.
 • All Kilometer, deen Dir um Vëlo fuert, op tourduduerf.lu androen. D’Androe baséiert op d’Vertrauen.

Wat kann ech gewannen?

 • 3 x 50 Beki bei der Verlousung vun all de Participanten aus dem Kanton Réiden
 • Kategorie: Team at de meeschte Gesamtkilometer am Kanton Réiden
  • 1. Plaz: 150 Beki
 • Kategorie: Team (minimum 5 Memberen) mat de meeschte Kilometer pro Vëlosfuerer am Kanton Réiden
  • 1. Plaz: 250 Beki
  • 2. Plaz: 150 Beki
  • 3. Plaz: 100 Beki
 • Kategorie: Team mat de meeschte Kilometer aus all Gemeng
  • 1 Entrées-Ticket fir an d‘Réidener Schwämm & Sauna fir all Team-Member
 • Kategorie: Vëlosfuerer mat de meeschte Gesamtkilometer aus dem Kanton
  • 1. Plaz: 100 Beki
  • 2. Plaz: 75 Beki
  • 3. Plaz: 50 Beki

Froen?

Mobilitéitsatelier Kanton Réiden

T 28 33 40 40

mobil@kanton-reiden.lu

Tour du Duerf for Kids (LU)

Och d’Kanner, deenen hier Beenercher nach keng Honnerte Kilometer packen, hunn dëst Joer eng Chance eppes ze gewannen. Mir zielen nämlech net d’Kilometer, mee wéi oft Du Vëlo gefuer bass!

Bass Du op mannst:

 • 8 Deeg Vëlo gefuer > 1 Entrées-Ticket fir an d’Réidener Schwämm
 • 15 Deeg Vëlo gefuer > 2 Entrées-Tickete fir an d’Réidener Schwämm

Fëll einfach d‘Tabell „Tour du Duerf for Kids“ aus (online).

Ganz wichteg: Wanns Du d’Online-Tabelle all Dag wous Du Vëlos gefuer bass ausfëlls, brauchs Du Deng Adress, Deng Email an Däi Gebuertsdag nëmmen 1x anzedroen, Däin Nummer awer all Kéiers!

Retour